Vliegvis rss feed Rss

Geschiedenis van het vliegvissen

De eerste signalen over vliegvissen dateren uit de periode van de Romeinen en uit de vroege Chinese tijd. De eerste signalen van het "moderne" vliegvissen komen uit de tijd van de Middeleeuwen, uit Schotland en het noorden van Engeland waar de techniek werd gebruikt voor het vissen in snel stromende, rotsige rivieren. In de tweede helft van de 19e eeuw is de vistechniek in Engeland verder ontwikkeld door de opkomst van vliegvisclubs en de publicatie van een aantal boeken waarin uitleg werd gegeven over de het binden van vliegen en de te hanteren techniek. Vanuit Engeland is de techniek door de Engelse Adel verspreid naar onder andere Scandinavie en Amerika. Later heeft zich dit verspreid door Europa, waar het voornamelijk in de Oostbloklanden populair is geworden.

Techniek

Vliegvis techniek In de beginperiode waren er nog niet de geavanceerde materialen die wij vandaag de dag kennen. Hengels werden gemaakt van houten of bamboe stokken en de lijn werd gevlochten van paardenhaar. Hierdoor werd er voornamelijk gevist op korte afstand. De vlieg werd hooguit 1 a 3 hengellengtes ver geworpen, waarbij de lijn droog werd gehouden door deze door de lucht te laten dansen. Deze techniek wordt tegenwoordig gezien als een techniek voor vissers die niet kunnen werpen, hoewel het ook door zeer ervaren vliegvissers nog steeds wordt toegepast.

Materialen

Rond het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw werd voor het eerst lijnen gemaakt van zijde in plaats van paardenhaar. De lijnen werden daarmee zwaar genoeg om te werpen zoals we dat tegenwoordig ook nog doen en wat wordt verstaan onder het echte vliegvissen. Werd voorheen met de wind mee gevist en werd de wind gebruikt voor het werpen van de lijn. Met het gebruik van zijde was het mogelijk om ook tegen de wind in te vissen en de lijn verder te werpen dan ooit tevoren mogelijk was. Het vissen met zijde had echter ook een nadeel: zijde neemt water op en zinkt daardoor in het water. De eerste lijnen moesten hierdoor regelmatig worden gedroogd.

De vliegvis hengel

Naast de vislijn, ontwikkelde ook de hengel zich. Werd in de begindagen nog een houten of bamboe stok gebruikt, tegenwoordig gebruiken we voornamelijk carbon voor het fabriceren van de hengel. Het vissen met een zware, starre hengel gemaakt van hout is niet eenvoudig, voor het werpen van de lijn moet flink gewerkt worden. De huidige hengels zijn dermate licht en flexibel dat een enkele polsbeweging al voldoende is om de lijn te laten dansen in de lucht.